Focus advocaten

Focus Advocaten biedt juridische hulp. Aan particulieren en ondernemers.

Waarop ligt onze focus? Op het geven van juridische hulp op het gebied van arbeid en inkomen. Aan werkgevers, werknemers en mensen met een (recht op) uitkering of voorziening.

Wij staan u bijvoorbeeld met raad en daad bij in geval van een (dreigend) arbeidsconflict, ontslag, loonvordering, problemen rondom ziekte/re-integratie, het maken of beoordelen van een arbeidsovereenkomst, een boete van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie genoemd), een te lage uitkering van uw particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en vragen over problemen bij uitkeringen of voorzieningen (zoals een bijstandsuitkering, WW-, ZW- of WIA-uitkering, WMO, pgb, loonsancties). De meeste advocaten van ons kantoor zijn lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht