R.K.S.V. Mulo

Inmiddels zijn er meer dan 90 jaren verstreken en MULO is natuurlijk niet meer de vereniging van de beginjaren van haar bestaan. Er hebben zich in de loop der jaren allerlei ontwikkelingen voorgedaan waardoor de vereniging zich heeft moeten aanpassen aan de gewijzigd omstandigheden. Maar door alle jaren heen is er een traditie geschapen die bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan zo treffend door oud-voorzitter JanKnaapen wordt omschreven en wij citeren:

“Er werd een traditie geschapen en een sfeer opgebouwd. Dit is gebleken: het is de band die het meerdere is dan de som van alle leden samen, die men de club noemt. Dat meerdere is wat men bedoelt als men zegt “de MULO”.