Stichting Health for Nepal

Stichting Health for Nepal is een kleinschalige stichting, ontstaan uit een initiatief van Anoeska de Brouwer – de Bekker.

Met een driehoofdig bestuur geeft de stichting sturing aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in de statuten. De stichting heeft geen ambities om groot te worden teneinde alles beheersbaar te houden. De stichting verwezenlijkt haar doelen onder meer door het werven van fondsen, sponsoren, donateurs en vrijwilligers en waarborgt dat alle gelden en goederen daadwerkelijk voor de volle 100% terecht komen bij de diverse projecten.