Tourclub ’81

Tourclub ’81 Helmond is een toerfietsvereniging die tot doel heeft om elke zondagochtend in de periode maart tot november de recreatieve wielersport te beoefenen.

Afhankelijk van de getraindheid van de groep ligt de snelheid tussen de 25 en 30 km/u. Samen uit en thuis is een zeer belangrijk onderdeel.

Tijdens deze ritten heeft de club de beschikking over een volgauto.

De vereniging heeft ongeveer 100 ritten op papier en opgeslagen in een GPS, voldoende om elke zondagochtend in een andere windrichting te vertrekken.

Naast het lidmaatschap van de vereniging ben je automatisch lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Dit lidmaatschap geeft onder andere recht op een fietsverzekering waarin onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval zijn geregeld.

Tevens ontvangt elk lid 6 maal per jaar het blad Fiets Sport Magazine.

De laatste zondag in oktober organiseert de vereniging altijd een veldtoertocht waar jaarlijks ongeveer 500 ATBers aan deelnemen.

In de winterperiode wordt nagenoeg niet “op de weg” gefietst, maar kan men aansluiten bij diverse groepen die er op zaterdag en/of zondag met de ATB op uit trekken.