CDA fractie stelt schriftelijke vragen over Binderen

De plannen over de mogelijke sloop van Woningen rondom het Adelaarplein hebben geleid tot schriftelijke vragen van de CDA fractie. De bewoners, die zich inmiddels in een Belangengroep hebben verenigd, horen niets meer over de betrokkenheid en de participatie bij de plannen.

Alle brieven, mailberichten en telefonische contacten tussen de gemeente en de Belangengroep leiden niet tot het gewenste resultaat. De wethouder heeft de bewoners een Pilot toegezegd waarin zij betrokken zouden worden bij de plannenmakerij. Nu er echter een projectontwikkelaar in beeld is gekomen (Nieuw Binderen) hoort de Belangengroep niets meer van de gemeente en tasten zij in het duister.

Daarop heeft de CDA fractie gemeend het college hierover vragen te moeten stellen. De fractie wil weten a) wat de stand van zaken is. b) hoe het college de toezeggingen aan de bewoners gaat waarmaken. c) hoever de ontwikkelingen zijn bij de projectontwikkelaar. d) welke rol de bewoners gaan krijgen bij het meedenken en maken van de plannen. e) wanneer de betrokken bewoners duidelijkheid krijgen over de afbraak van hun woningen. De eerste brieven zijn immers al in 2017 bij de bewoners op de mat gevallen en we zitten inmiddels in 2021. Tijd voor duidelijkheid denkt het CDA.

CDA Helmond

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door CDA Helmond

Wij kiezen voor een beter Nederland. Een Nederland dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.