13 hectare nieuwe natuur bij Stiphout

Ten westen van het Warande park, grenzend aan de omgeving van landgoed Croy, wordt het beekdal van de Goorloop versterkt met 13 hectare nieuwe natuur. De gemeente ontving daarvoor een subsidie van 490.000 euro van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Helmond wil met de natuurontwikkeling de verschillende landschapselementen terugbrengen die van oorsprong thuishoren in het beekdallandschap van de Goorloop. “We creëren hier een groene schakel tussen de natuur in de stad en de natuur buiten de stad”, licht wethouder Arno Bonte toe. “Daarmee versterken we de biodiversiteit en maken we het gebied ook aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars. Het nieuwe natuurgebied komt op de voormalige voetbalvelden van PVV en op het gebied aan de noordkant van de hockeyclub. Hoe de natuur van het gebied er precies uit komt te zien, wordt dit jaar uitgewerkt in de gebiedsvisie voor het buitengebied van Stiphout. In 2025 volgt de aanleg.”

Gebiedsontwikkeling Stiphout

De ontwikkeling en inrichting van nieuwe natuur is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling om het landelijk gebied rondom Stiphout te versterken. De gemeente kijkt hierbij niet alleen naar de Goorloop en omgeving van landgoed Croy. Maar ook naar de Warande als groter bosgebied en de ecologische verbindingszone (EVZ) de Goorloop. Voor deze gebiedsontwikkeling komt er een gebiedsvisie, inclusief inrichtingsplan voor het buitengebied van Stiphout. De gemeente wil deze gebiedsvisie uiterlijk in 2024 klaar hebben. Het opstellen gebeurt samen met inwoners, ondernemers en partijen zoals landgoed Croy, Waterschap Aa en Maas en buurgemeente Laarbeek. Dit proces start naar verwachting voor de zomer. Dan vinden de eerste gesprekken met betrokken partijen plaats.

Eerder kreeg de gemeente van het Groen Ontwikkelfonds Brabant al subsidie toegekend voor natuurontwikkeling bij Varenschut Zuid (De Groene Punt). Daar werkt men momenteel aan 27 hectare nieuwe natuur.

Klimaatneutraal en klimaatbestendig

Het omzetten van de landbouwgrond naar nieuwe natuur past bij de ambities van de gemeente Helmond om een klimaatneutrale en –bestendige stad te zijn. Dat gebeurt onder andere door meer groen aan te planten en in te zetten op versterking van het watersysteem. Maar ook door het ontwikkelen van de kanalen en de beekdalen van de Stadse Aa en de Goorloop. Dit heeft een positief effect op de gezondheid van de inwoners, draagt bij aan biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit en biedt nieuwe recreatiemogelijkheden.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *