Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie en het realiseren van de doelstelling.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  1. Jasper Ragetlie voorzitter
  2. Bart de Waal penningmeester en plaatsvervangend secretaris

Het bestuur is naarstig op zoek naar versterking. Onderstaande functies zijn vacant:

  • Secretaris
  • Algemeen bestuurslid; portefeuille juridische zaken
  • Algemeen bestuurslid; portefeuille personeelszaken
  • Algemeen bestuurslid; portefeuille marketing & sales
  • Algemeen bestuurslid; portefeuille automatisering & techniek