Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie en het realiseren van de doelstelling.

Het huidige bestuur bestaat uit:

    1. Jasper Ragetlie (voorzitter)
    2. Bart de Waal (penningmeester en plaatsvervangend secretaris)

Het bestuur is naarstig op zoek naar versterking. Onderstaande functies zijn vacant:

  • Secretaris
  • Algemeen bestuurslid; portefeuille personeelszaken
  • Algemeen bestuurslid; portefeuille marketing & sales
  • Algemeen bestuurslid; portefeuille automatisering & techniek