DitisHelmond is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het ANBI nummer van DitisHelmond is: 800511062.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de belasting.
Daarnaast zijn inkomsten die DitisHelmond ontvangt uit een erfenis vrijgesteld van belastingheffing.

 

 

Documenten