Privacy statement

Stichting DitisHelmond hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting DitisHelmond gevestigd te (5701 MZ) Helmond, aan de Penningstraat 55.

Cookies

De website hanteert handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen. Stichting DitisHelmond maakt op de website in het kader van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Stichting DitisHelmond vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op de website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt.
Op de website worden de volgende cookies geplaatst:

  • Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Stichting DitisHelmond gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.
  • Analytische cookies (geanonimiseerd): cookies die het gebruik van de website analyseren, zodat Stichting Helmond de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website en dienstverlening kan verbeteren. Hiervoor wordt gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers.

Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst Google een cookie via de website. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Stichting DitisHelmond heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet een compleet IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgt Stichting DitisHelmond de aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens:

  • Stichting DitisHelmond heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;
  • Het laatste octet van IP-adressen wordt gecodeerd, in het kader van dataminimalisatie;
  • De functie ‘Gegevens delen’ is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie;
  • Stichting DitisHelmond gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies; Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt; Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.

Welke gegevens worden verwerkt

De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Stichting DitisHelmond verwerkt vallen onder te verdelen in de volgende categorieën:

  1. Gegevens die door gebruikers zijn verstrekt; zoals naam, functie en emailadres. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om afgenomen diensten te kunnen leveren.
  2. Afgeleide gegevens; Stichting DitisHelmond verkrijgt gegevens door het gebruik van de website; zoals, in het netwerk van Stichting DitisHelmond bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (op regio niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Zie hiervoor verder de uitleg over Analytische cookies (geanonimiseerd).

Doel van verwerking

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren, de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers. Voor het ontvangen van nieuwsbrieven gerelateerd aan Stichting DitisHelmond, voor het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten of anderszins evenementen waarvoor inschrijving via de website noodzakelijk of gewenst is, dan wel het deelnemen aan online discussies of fora, kunnen uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in).

Wij verwerken uw gegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

– Toestemming: bijvoorbeeld om onze diensten te kunnen verbeteren, (waar nodig) om u een nieuwsbrief te kunnen sturen, maar ook het kunnen participeren in online discussies of fora. Deze toestemming geeft u bij het starten van op reageren op een online discussie op het forum en/of door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een van onze websites.

– Gerechtvaardigd belang: bijvoorbeeld om met u te communiceren over relevante informatie over onze diensten (gebruikersinformatie en serviceberichten), om marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten waar geen toestemming voor nodig is) of om misbruik te voorkomen.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting DitisHelmond daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. De gegevens worden voorts niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Naast het functioneel beveiligen van de toegang tot de websites en de hierin opgeslagen informatie worden de websites anderzijds fysiek ontsloten vanuit een Nederlands datacenter om ook fysieke toegang tot de opgeslagen informatie en de websites uit te kunnen sluiten. Het datacenter is ISO27001 gecertificeerd en opgebouwd volgens de TIER III normering. De websites maken gebruik van SSL om communicatie met bezoekers te versleutelen.

Leeftijd

U garandeert Stichting DitisHelmond dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de website en/of diensten. Door akkoord te gaan met dit privacy statement garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

Inzage & correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, kunt u een e-mail sturen aan privacy@ditishelmond.nl, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Stichting DitisHelmond uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Stichting DitisHelmond op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet Stichting NLPO verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijziging privacy statement

Het kan voorkomen dat het privacy statement van Stichting DitisHelmond wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom handig dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Contact

Voor vragen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Stichting DitisHelmond, via: privacy@ditishelmond.nl onder vermelding van ‘privacy’ of ‘cookie’.