Verscherpt toezicht Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen Ouderen

KBWO levert dementiezorg en begeleiding aan 24 ouderen in een kleinschalige en huiselijke setting. KBWO heeft drie woningen in Helmond Brouwhuis. De inspectie volgt KBWO al enige tijd en was in augustus 2020 voor het laatst in Helmond. Tijdens dat bezoek constateerde de inspectie meerdere tekortkomingen op persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid. “Dit leidt tot risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van cliënten”, was de conclusie.
Volgens de inspectie stuurt het bestuur van KBWO onvoldoende op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook schakelt KBWO blijkbaar te weinig deskundigheid in bij cliënten met gedragsproblemen en zouden de cliëntdossiers niet altijd actueel zijn. “En KWBO zorgt voor een onvoldoende passend aanbod aan scholingen, zoals medicatieveiligheid en omgang met probleemgedrag.”

De conclusie van de inspectie is dat KBWO niet aan alle normen voldoet. KBWO heeft in september direct een plan gemaakt om deze punten aan te pakken. “De norm medicatie had KBWO binnen een week verbeterd. Aan de overige normen wordt zorgvuldig aandacht besteed. KBWO heeft daarna meerdere constructieve gesprekken met de inspectie gevoerd”, luidt een reactie van KBWO.

Dit moet KBWO doen

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder zoals KBWO. Die organisatie moet nu binnen zes maanden voldoen doen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. De inspectie verwacht daarbij dat KBWO zich concentreert op de herinrichting van het bestuur om voortaan kwalitatief goede zorg te leveren.

De inspectie volgt de voortgang nauwlettend. Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht, beoordeelt de inspectie opnieuw of de situatie voldoende is verbeterd.

Documenten

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *