Gemeenteraad wil touwtjes in handen houden

Tijdens de vergadering van de adviescommissie gisteravond (donderdag 24 juni) was het touwtrekken geblazen tussen college en raad. Wie mag beslissen of er geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig is bij diverse plannen die afwijken van bestaande bestemmingsplannen? Dat was de hamvraag. Het college stelde voor dit aan het college te laten. Een aantal insprekers waaronder Belangengroep Vinkelaan e.o. en Actiegroep Behoud Multi Functioneel Centrum Stiphout wees de raadsleden nadrukkelijk op het feit hun controlerende taak op dat gebied níet in handen van het college te leggen.

Draagvlak en participatie

Diverse insprekers wezen er allemaal op dat juist bij plannen over ruimtelijke ontwikkeling draagvlak en participatie van de omgeving en belanghebbenden, essentieel zijn. Ze verwezen fijntjes naar de nog in te voeren nieuwe Omgevingswet die zelfs spreekt van draagvlak en participatie voorafgaand aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Belangengroep Vinkelaan e.o. merkte verder op dat het college reeds in 2019 de omwonenden heeft beloofd te betrekken bij het project dat onder andere het PNEM-terrein aan de Helmondselaan betreft. De fractie is bang dat als het college de volledige bevoegdheid krijgt om te beslissen, die eerdere belofte met één pennenstreek wordt doorgehaald. Volgens Hanneke Hegeman zou daarmee 2 jaar getoonde inzet om met stadsbestuur, woningcorporatie en projectontwikkelaar tot een gedragen planvorming te komen, teniet worden gedaan.

Politiek in twijfel

Ondanks een nadere toelichting van wethouder Gaby van den Waardenburg (Stedelijke Ontwikkeling) bleek de oproep van de insprekers niet aan dovemansoren gericht. Was de CDA duidelijk géén voorstander van dit voorstel, D66 was er wél voor te porren, daar het slechts een technische wijziging betrof. Een flink deel van de Helmondse politiek echter weifelde sterk om diverse redenen. Daarbij speelde zeker draagvlak en participatie een grote rol. De VVD zette nog eens duidelijk in op het aanscherpen van de lijst Verklaring van geen bedenkingen. Ze verwees daarbij naar Eindhoven dat al erg ver is op dat gebied. Kortom, twijfel alom en het voorstel wordt in de komende raadsvergadering dan ook behandeld als bespreekstuk. Wordt vervolgd.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *