Steun voor toegankelijkheid Berkendonk en sporthelden

Met 37 tegen 0 stemmen omarmde de Helmondse raad gisteren een tweetal moties. De ‘Toegankelijkheid van Berkendonk’ en ‘Helmondse sporthelden’ werden aan het einde van de vergadering met enthousiasme begroet. Ook het college in de personen van wethouders Erik de Vries en Harrie van Dijk schaarden zich volmondig achter de voorstellen.

Toegankelijkheid Berkendonk

Helder Helmond bij monde van raadslid Alexandra Koolen-van der Zee riep de gemeenteraad op om de toegankelijkheid van Berkendonk, de Costa van Helmond, voor mensen met een beperking aan te pakken. Daarin werd ze gesteund door meerdere partijen. Wethouder De Vries kon zich vinden in het voorstel om kleine aanpassingen op korte termijn te realiseren in samenspraak met de beheerder. Aan grotere aanpassingen hangt een prijskaartje en dat wordt bij de begroting in het najaar meegenomen.

Helmondse sporthelden

Op initiatief van plan! diende fractievoorzitter Sacha van Lierop een motie in om overleden, maar ook Helmondse sporthelden van nu, te eren met een plek binnen de nieuwe Sport- en Beleefcampus. De motie werd door meerdere partijen ondersteund. In de motie worden gebruikers van de campus waaronder het dr. Knippenbergcollege, de praktijkschool en sportverenigingen opgeroepen hiervoor ideeën aan te dragen. Uit contacten met de gebruikers bleek, volgens Van Lierop, dat ook zij enthousiast zijn om hieraan mee te werken. Daarnaast daagt de motie de gebruikers uit om op een creatieve manier de financiering rond te krijgen. De motie werd door wethouder Van Dijk van ganser harte ondersteund.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *