Aanvalsplan om problemen Heistraat aan te pakken

De gemeente Helmond komt met een aanvalsplan om het leven in de binnenstad prettiger te maken. De nadruk ligt daarbij op de Heistraat. De rellen in juni waren wel de druppel. Helmond gaat extra energie steken in de aanpak van verkeersoverlast, verloedering, rondhangende jongeren, drugsgebruik, drugshandel en ander sociaal ongemak.

Burgemeester Elly Blanksma en politie leggen dinsdagavond een en ander uit over het  ‘Aanvalsplan Binnenstad-Oost’ aan de raad en over de manier waarop gewerkt wordt aan de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Volgens Blanksma heeft Helmond niet stilgezeten tijdens de coronacrisis. Immers, al langer is bekend dat het oog gericht is op toestanden in de Heistraat en omgeving. Inmiddels zijn er mooiere prullenbakken gekomen, zijn er diverse panden gesloten vanwege drugsvondsten, wordt er extra gecontroleerd. Ook worden er maatregelen getroffen om hard rijdend verkeer terug te dringen.

Jongeren

Om de overlast nog beter aan te pakken wordt door de gemeente een ‘programmaleider’ aangesteld die inzet op hardnekkige problemen. Jongeren krijgen daarbij veel aandacht. Daarvoor worden jongerenwerkers ingezet die het gesprek aangaan, maar die ook stevig op kunnen treden als jongeren zich willens en wetens misdragen. Met de aanpak hoopt Helmond onder andere drugscriminaliteit terug te dringen en jongeren die minder sterk in hun schoenen staan de kans te geven om andere wegen in te slaan.

Om te weten wat er onder de mensen speelt wordt op Heistraat 125 een inlooppunt ingericht waar iedereen terecht kan voor contact, informatie en meldingen. De Heistraat moet wat betreft Blanksma weer een ‘transparante’ winkelstraat worden waar de winkels een prettige uitstraling hebben en waar het prettig wonen en verblijven is. Naast alle genoemde maatregelen is er al cameratoezicht. Er volgt een evaluatie of die camera’s toegevoegde waarde hebben.  “De activiteiten en het terugdringen van alle overlast hebben de hoogste prioriteit, inclusief de verbinding met jeugdaanpak, veiligheid en zorg”, schrijft Blanksma in het aanvalsplan.

Cartoonist Leonard Claessens maakte deze tekening n.a.v de noodverordening in de Heistraat.

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Dit artikel heeft 1 reactie

 1. Ikke Reply

  Men heeft altijd de mond vol over respect en wederzijds begrip etc.
  Ondertussen laten de middenstanders het allemaal maar gebeuren omdat ze misschien wel bang zijn voor de relschoppers. Hierbij kan onder andere de Islam bij monde van de Imam een verbindende factor zijn omdat die gerespecteerd wordt door de jongeren. Waarom hoor je dan ook nooit dat ze zich distantiëren over de misdragingen en wangedragingen van het deel van de onruststokers die deel uitmaken van de gemeenschap? Of dat ze zich openstellen om te helpen bij de problemen?
  Of dat ze in het openbaar treden en hardop zeggen dat het wel eens een keertje afgelopen moet zijn?
  En dat de gemeente Helmond niet voor voldoende spreiding zorgt is ook niet echt goed voor de veiligheid en acceptatie van elkaar.
  Pak gewoon degene die rotzooi trappen hard aan ipv op een industrieterrein of langs de grote weg waar niemand ze kan zien papiertjes te laten prikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *