Aanvullend archeologisch onderzoek nodig in Stiphout

Op het terrein van het voormalige Aambeeld en het parkeerterrein in Stiphout is vorige week archeologisch onderzoek gestart. Deze werkzaamheden moeten volgens de gemeente Helmond worden uitgevoerd als er een bouwaanvraag is ingediend voor een terrein dat in archeologisch waardevol gebied ligt. Dat is onderdeel van de vergunningprocedure. Burgemeester en wethouders leggen uit waarom het parkeerterrein nog steeds is afgesloten. Het CDA stelde er vragen over.  

“Het archeologisch onderzoek begint met het graven van een aantal proefsleuven om een indicatie te krijgen of de bodem ter plaatse archeologisch waardevolle vondsten op kan leveren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is door de stadsarcheoloog een aanvullend onderzoek
geadviseerd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dat aanvullend onderzoek eruit ziet, hoe lang het duurt en wanneer het start. Daarom ligt het terrein nog open en staan er nog steeds hekken omheen.”

In de tussentijd probeert de gemeente in overleg met de stichting Gezondheidscentrum het terrein zo snel mogelijk weer in de oorspronkelijke staat te brengen. “Daarvoor zijn we afhankelijk van hun medewerking. Goed overleg tussen alle betrokken partijen is daarbij cruciaal”, schrijft het college.

Geen overtredingen

Volgens het CDA is het grootste deel van de parkeerplaatsen nu momenteel niet te gebruiken. De projectontwikkelaar zou tegen de bestuursleden van de MFC en fanfare De Vooruitgang gezegd hebben dat hij de straatklinkers niet terug gaat leggen en dat de bouwhekken blijven staan. Het CDA vindt dit onacceptabel en verzocht het college om te gaan handhaven in het belang van de gebruikers van het MFC en de fanfare De Vooruitgang.

Volgens het college is van overtredingen dus niets gebleken. “Wel hebben wij de afdeling Toezicht & Handhaving gevraagd op 8 oktober om de veiligheid te beoordelen. Daaruit blijkt dat er geen reden is tot ingrijpen.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *