Aanvullende vragen over zonnevelden Stiphout

In juni 2020 is de visie zonnevelden en-daken vastgesteld. Kort daarna is op 24 september een vergunningsaanvraag gedaan door het bedrijf Solarcentury. Deze aanvraag heeft gezorgd voor grote onrust in de wijk Stiphout.

In de raadsvergadering van 30 juni 2020 heeft Helder Helmond gezegd dat er niet tegen de zin in van omwonenden zonnevelden worden doorgeduwd. Ook was de fractie bezorgd over het grijze gebied dat kan ontstaan over draagvlak of niet. Deze zorgen lijken nu werkelijkheid te worden. Instemming met deze visie zonnevelden en-daken was dan ook gebaseerd op de eis dat er maatschappelijke steun voor is. Ook vanuit andere fracties zijn kanttekeningen geplaatst hierover.

Helder Helmond: “Het gebrek aan regie in de discussie en communicatie over het zonneveld in Stiphout tussen omwonende, initiatiefnemers, grondeigenaren, de ontwikkelaar en voor- en tegenstanders, maakt dat er grote onduidelijkheid en onrust is over deze ontwikkeling. Dat maakt het vaststellen van maatschappelijke ondersteuning op dit moment erg lastig of misschien zelfs onmogelijk.” In deze discussie is ook naar voren gekomen dat er meerdere plannen zijn gemaakt voor dit gebied.

Afgelopen vrijdag zijn er door de PvdA vragen gesteld aan burgemeester en wethouders en daar voegt Helder Helmond deze vragen aan toe:

1) Hoe gaat u beoordelen of het draagvlak onder de omwonenden is getoetst? Zijn een enquête en fysieke bijeenkomsten daarin meegenomen?

2) Hoe gaat u beoordelen of het maatschappelijk draagvlak onder omwonende maximaal aanwezig is? Hoe borgt u onafhankelijke oordeelsvorming?

3) Bent u van mening dat de gemeente bij deze eerste ontwikkelingen de regie zou moeten voeren in in het proces voorafgaand aan de ontwikkelingen? En daarbij initiatiefnemer, omwonende, grondeigenaren, ontwikkelaars en andere belanghebbenden tot elkaar zou kunnen brengen? Ziet u hierin een rol voor de werkgroep leefbaarheid van de wijkraad Stiphout Warande?

4) Bent u op de hoogte van alternatieven plannen van andere ontwikkelaars voor de locatie in Stiphout? En zijn deze plannen getoetst onder omwonende? Waarin verschilt het plan van Solar Century ten opzichte van de andere plannen?

5) Hoe gaat u deze ervaringen meenemen in de evaluatie van deze beleidsvisie? En welke ervaringen kunt u nu al met ons delen?

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie DitisHelmond Jurre Sampers

Stagiaire DitisHelmond Mijn grootste droom is schrijver worden. Mijn grootste doel is een boek te kunnen uitgeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *