Werkgroep BC De Rijpel stopt met activiteiten

Werkgroep BC De Rijpel stopt per 1 januari met alle activiteiten die betrekking hebben op de mogelijke oprichting van een burgercoöperatie in de wijk Rijpelberg. Buiten het feit dat corona sinds begin dit jaar veel maatschappelijke initiatieven doodslaat en zelfs onmogelijk maakt, blijkt het idee van BC De Rijpel te weinig enthousiasme los te maken. “Noch bij wijkbewoners, noch bij gemeentelijke en wijkinstanties wordt voldoende respons ervaren om ontwikkelingen op een redelijke termijn voor elkaar te krijgen”, schrijft de werkgroep.

“De tijd lijkt niet rijp te zijn. Ligt het aan de tijdgeest? Het woord ‘collectief’ komt niet in veel vocabulaires meer voor. Individualisme viert sinds de jaren ‘90 hoogtij. Ligt het aan de wijk? Ligt het aan de mensen? Waarom een burgercoöperatie niet wil aanslaan, kan velerlei oorzaken hebben. Het zal wel een beetje van allemaal zijn. De zware coronadeken dooft wellicht het laatste vuur.”

Een lokale overkill aan groene initiatieven?  

Volgens de werkgroep stond er nog een mooie optie open om mee aan de slag te gaan: het groene initiatief voor een kruidentuin in de wijk Rijpelberg. “Na herhaald verzoek blijft enige reactie van de gemeente Helmond uit en, nog belangrijker, er is blijkbaar al eerder een besluit genomen om de Stadstuin van het centrum naar Brouwhuis te verplaatsen. Informatie hierover is nooit aan de werkgroep verstrekt. Naast de Stadstuin is er ook nog het Delta volkstuinencomplex in Brouwhuis. BC De Rijpel wil niet met nóg een initiatief in het gebied Rijpelberg-Brouwhuis gaan hengelen in een toch al kleine groep mensen met groene affiniteit.”

Conclusie

Alles overziend is er voor de werkgroep blijkbaar simpelweg niet genoeg fundament om door te gaan. “Althans op dit moment. De Werkgroep BC De Rijpel kon dan ook geen ander besluit nemen dan het burgerinitiatief voor dit moment in de kiem te smoren. De situatie rond Burgercoöperatie De Rijpel wordt bevroren. Documentatie wordt gearchiveerd en is voor publiek (her)gebruik beschikbaar.

  • De website bcderijpel.nl gaat op zwart.
  • De pagina en groep op Facebook blijven weliswaar intact, zij het dat ze op non-actief worden gesteld. Er zal een eindverklaring worden opgesteld.
  • Er blijft een contactadres beschikbaar voor uitwisseling van ideeën en gedachten: redactie@bcderijpel.nl.

“Bij substantiële ontwikkelingen kan het burgerinitiatief BC De Rijpel wellicht nieuw leven worden ingeblazen, maar vooralsnog staat het iedereen vrij om plannen en ideeën zelfstandig op te pakken en uit te werken. Een woord van dank gaat uit naar een ieder die in de afgelopen anderhalf jaar een bijdrage heeft willen en kunnen leveren”, eindigt de Werkgroep BC De Rijpel.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Burgercoöperatie De Rijpel

Burgercoöperatie De Rijpel Is een coöperatieve vereniging van en voor wijkbewoners uit de wijk Rijpelberg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *