Afvalscheiding gemeente Helmond succesvol

Een halfjaar na invoering van het Diftar-systeem blijken Helmonders minder restafval aan te bieden. Niet alleen de hoeveelheid is afgenomen. Ook het aantal keren dat de ‘grijze container’ aan de deur wordt gezet nam af. Uit een voorlopige evaluatie van de gemaakt kosten, blijkt dat Helmondse huishoudens zo’n €16,- op jaarbasis besparen ten opzichte van de situatie als er geen Diftar zou zijn ingevoerd.

Een half jaar na invoering van het Diftar-systeem in Helmond blijkt uit onderzoek dat de gemeente heel goed op weg is naar de beoogde afvalscheiding van 75%. Deze doelstelling zal waarschijnlijk al worden behaald in 2022/2023. Daarna kan dan gekeken worden naar vervolgmaatregelen om uiteindelijk de landelijke doelstelling van 30 kg restafval per inwoner per jaar te gaan halen.

Resultaten

De eerste 6 maanden van dit jaar geven een duidelijk positief effect te zien van invoering van het Diftar-systeem. Het aantal ledigingen van restafvalcontainers is met 52% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast is er omgerekend ten opzichte van 2020 62 kg minder restafval  per inwoner per jaar aangeboden.

Ook is er een afname te zien bij het aanbieden van grof restafval bij de milieustraat van zo’n 20 kg per inwoner per jaar. Dit is het rechtstreekse gevolg van de verscherpte controle aan de poort (alleen voor Helmonders toegankelijk) in combinatie met het afsprakensysteem. Al met al is het ‘scheidingspercentage’ (de mate van afvalscheiding) toegenomen van 53% in 2020 naar 67% in 2021. Dit ligt dicht bij de verwachting van 68%.

Voordeel

Uit onderzoek naar de gemaakte kosten blijkt dat Helmondse huishoudens zo’n €4,- per kwartaal voordeliger uit zijn met de invoering van het Diftar-systeem. Omdat nog niet alle kosten in beeld zijn, is de verwachting dat een daling van de afvalstoffenheffing van maximaal €9,- haalbaar zal zijn.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *