Asielstatushouders gaan vanaf 2022 in Helmond inburgeren

ROC Ter AA gaat maatwerk leveren voor het inburgeringsonderwijs van asielstatushouders. Het plan voor taalonderwijs heeft een score  van 100% behaald. In het kader van de nieuwe Wet Inburgering gaan daarom mensen die moeten inburgeren in de regio Helmond-De Peel vanaf volgend jaar allemaal naar Ter AA.

Niet alleen de kwaliteit van het taalonderwijs kreeg hoge punten. Ook de mogelijke aanvullende bijdragen naast het inburgeringstraject werden goed gewaardeerd. “Het is een erkenning voor de inzet van de medewerkers Volwasseneneducatie van ROC Ter AA. Inburgering gaat wat ons betreft verder dan alleen taal. We richten ons op het grote maatschappelijke belang. Daar ben ik trots op”, reageert voorzitter van bestuur Ingeborg Janssen Reinen.

Plek in de maatschappij

Op het gebied van inburgering heeft ROC Ter AA jarenlange ervaring. Daarnaast ziet de school het als haar maatschappelijke taak om deelnemers verder op weg te helpen. Door samenwerking met werkbedrijf Senzer kunnen deelnemers al tijdens hun inburgering starten met vervolgstappen die passen bij de persoon. Zoals bijvoorbeeld zoeken naar betaald werk, vervolgopleidingen in mbo, participatietrajecten, stages, certificaten of praktijkleren. Die helpen inburgeraars om hun plek te vinden in de Nederlandse maatschappij.

Nieuw inburgeringsstelsel 2022

De nieuwe Wet inburgering treedt per 1 januari 2022 in werking. Dat betekent dat gemeenten een belangrijkere rol krijgen bij de begeleiding van inburgeringsplichtigen. Ze moeten aan asielstatushouders een sluitend aanbod doen. Het doel van deze nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland en vlot werk vinden. Naast het leren van de taal, gaan alle inburgeraars actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.

Inburgeringsplichtigen krijgen taalles en worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen (B1 route). De Onderwijsroute is vooral voor jongeren, die zo snel mogelijk een schooldiploma moeten behalen en de Zelfredzaamheidsroute  wordt gekozen als de andere routes niet haalbaar zijn.

Foto: via ROC Ter Aa

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *