Aldi Schrijft

Tekstschrijver & redacteur voor ingewikkelde zaken die om uitleg vragen. Ook op taalniveau B1. Copywriter & editor for complex matters that need explaining.