De Bundertjes

Integraal kindcentrum (IKC) de Bundertjes bestaat uit: Dagopvang voor 0 tot 4 jarigen, Peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jarigen, Tussenschoolse opvang en een Basisschool.

Kind centrum de Bundertjes ontleent haar naam aan het aangrenzende natuurgebied . De Bundertjes is gehuisvest in twee gebouwen in Helmond-Noord die in elkaars directe nabijheid staan. Beide gebouwen tellen samen 15 groepslokalen voor onderwijs, ruimtes voor peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang. Buiten het gebouw is in de directe nabijheid een prachtig natuurgebied gelegen. Het buitenterrein is aantrekkelijk vormgegeven.
De school telt ongeveer 350 kinderen, verdeeld over 15 groepen.