Basisschool De Vlier

Basisschool De Vlier staat in de wijk “Brouwhuis” in Helmond. 
Onze basisschool is een lerende organisatie waarbij de leerlingen, ouders, het team het onderwijs en de omgeving samen “school” zijn. 
Duidelijkheid in communicatie, respect, eerlijkheid, veiligheid en kwalitatief goed onderwijs zijn herkenbare ankers. 
Het onderwijs binnen de Vlier richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling. Ouders zijn daarin een partner.