BS Silvester - Bernadette

Over BS Silvester – Bernadette:

We vinden het belangrijk om met collega’s, kinderen en ouders sámen een veilige, rijke en warme omgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen op weg naar een gelukkige toekomst. Dit doen we met hoofd, hart en handen en ook samen met diverse maatschappelijke partners die zowel school als ouders kunnen ondersteunen.

Onze visie:

Wij zetten onze onderwijsvisie uiteen op levensbeschouwelijk gebied, de maatschappelijke identiteit, het pedagogisch klimaat en onze onderwijskundige doelen. Deze vier aspecten zijn sterk met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk

Levensbeschouwelijke visie.

Wij zijn ons als team van een katholieke school sterk bewust van de invloed van onze houding op de kinderen. Deze houding en het overdragen van normen en waarden vinden wij belangrijk. We hopen dat dit voor de kinderen resulteert in een positieve houding t.a.v. de medemens in de maatschappij. We leren kinderen beoordelen i.p.v. veroordelen.