C.v. Oranjebuurt

Het was in die bevrijdingssfeer dat het bestuur van de Oranjebuurtvereniging tijdens een vergadering op 11 november 1945 besloot een Oranjebuurt C.V. op te richten. Elf vooraanstaande buurtbewoners werd gevraagd zitting te nemen in de raad van elf o.a. Sjef Raymakers, Wim Daub, Oswald Bloemen en anderen.