CV De AO- Kanters

Het begon zo:
In 1966 werd, uit handbalvereniging SWIFT HELMOND, carnavalsvereniging de AO KANTERS opgericht. De reden hiervoor was, dat men naast het handballen ook van gezelligheid hield. De naam de AO-KANTERS is ontstaan doordat de vereniging aan het voormalig riviertje de Aa huisde. In het begin was het veel improviseren en werd er een beroep gedaan op vele om mee te helpen. Om met een startkapitaal te kunnen beginnen werd er door de oprichters Cor van Erp, Jan van Erp en Paul Verspaget elk FL.25,- in de kas gestort. Vanaf die tijd groeide de vereniging als kool, steeds meer swiftleden maar vooral ook buurtgenoten werden lid en ook van de handbalvereniging. Het mes sneed dus aan beide kanten.