EHBO ver. Mierlo-Hout

EHBO Vereniging Mierlo Hout:

Opgericht in 1953 en nog steeds in beweging. Zo hebben wij onze eigen LOTUS groep (LandelijkeOpleiding Tot Uitbeelding Slachtoffer) en kaderinstructeurs om te blijven voldoen aan de laatste eisen. We zijn een vereniging met ongeveer 135 leden en aangesloten bij het Oranje Kruis.

 Doelstelling:

Gediplomeerde EHBO leden door middel van competentietesten de geldigheid van hun diploma EHBO en AED blijven waarborgen volgens de laatste eisen van het Oranje kruis en de Nederlandse reanimatieraad. Herhalingslessen zo waarheidsgetrouw maken zodat dit in de praktijk toepasbaar zijn.

 Activiteiten:

Geven van herhalings- en voorlichtingsavonden. Verlening van hulp, assistentie bij evenementen (In en omgeving Mierlo Hout) Organiseren van evenementen en activiteiten om de onderlinge band te versterken.

 Cursusaanbod:

Wij verzorgen de opleiding Eerste Hulp (voorheen EHBO) volgens de laatste eisen/druk van het Oranje Kruis. Tevens verzorgen wij de cursus BLS/AED volgens de laatste eisen van de Nederlandse Reanimatie raad. Voor meer informatie over onze cursussen zie het tabblad cursus aanbod.

 Herhalingslessen:

Om de geldigheid van het EHBO/AED diploma te waarborgen dient elk lid van EHBO  vereniging Mierlo-Hout te voldoen aan de competentie eisen zoals gesteld door Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad. Dit kan door het volgen van de herhalingslessen welke gegeven worden in het Wit Gele Kruisgebouw aan de Cederhoutstraat te Mierlo-Hout. Het schema wordt per jaar vastgesteld en aan de leden bekend gemaakt via de agenda op de website.

 Hulpverlening bij evenementen:

Steeds vaker komt het voor dat gemeentes bij de evenementenvergunning de aanwezigheid van EHBO’ers verplichten. EHBO Vereniging Mierlo-Hout verleent hierbij haar diensten voor verenigingen in en om Mierlo-Hout. Meer informatie hierover is beschikbaar onder het tabblad Evenementen.

LOTUS en Kadergroep:

Om de kwaliteit van onze lessen te waarborgen vinden wij het noodzakelijk dat onze LOTUS en Kadergroep zich jaarlijks bijschoolt door het volgen van de noodzakelijke herhalingslessen. In september 2011 zijn weer enkele leden van ons met de tweejarige LOTUS opleiding begonnen.

Het opleiden van iedereen die EERST HULP wil verlenen bij ongelukken en rampen.
Het opleiden voor EERSTE HULP AAN KINDEREN en REANIMATIE / AED.
Dit door erkende kaderinstructeurs en met lotusslachtoffers die de realiteit nabootsen.