Huisartsenpraktijk Mauritslaan

Welkom bij huisartsenpraktijk Mauritslaan

Voor een goede telefonische bereikbaarheid vragen wij u om tussen 08:00-10:00u alleen te bellen voor het maken van een afspraak en visites. Na 10:00u kunt u het beste bellen voor andere medische vragen en uitslagen.

Drs de Loyer werkt samen met Drs De Jong, de doktersassistentes en praktijkondersteuners.

Er wordt gewerkt aan laagdrempelige, servicegerichte en kwalitatief goede zorg voor alle patienten.
SPREEKUUR:
Drs J. de Loyer-Tisscher werkt op maandag, dinsdag, woensdag-ochtend en vrijdag.
Drs M. Kelly werkt op maandag en donderdag in de praktijk.
De doktersassistente heeft haar eigen spreekuur, hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

Tijdens dit spreekuur kunnen patienten gezien worden voor kleine verrichtingen zoals:

– Het uitspuiten van oren.

– Het meten van de bloeddruk.

– Het geven van injecties.

– Het verwijderen van hechtingen.

Wij geven er de voorkeur aan om zoveel mogelijk medische handelingen tijdens dit spreekuur te plannen zodat wij gedurende de ochtend telefonisch goed bereikbaar zijn en zodat wij beschikken over een eigen behandelkamer.

Huisartsenzorg is mensenwerk waarbij misverstanden kunnen ontstaan en ook fouten kunnen worden gemaakt. Wij stellen prijs op uw zorgvuldig commentaar om kwaliteitsverbetering te bereiken. Als u een klacht heeft vragen wij U dit kenbaar te maken.