Kinderopvang Het Boshuis

Kwalitatief uitstekende en kleinschalige kinderopvang met een filosofie: het kind staat centraal.

Kinderopvang Het Boshuis werkt met ervaren en gediplomeerde pedagogisch medewerkers waarbij uw kind in goede handen is.

Kinderopvang Peelland pakt bovendien voordeliger uit omdat alleen de werkelijke contracturen in rekening worden gebracht. Wij kennen geen vaste breng- en haaltijden dus volop flexibiliteit en wij hechten aan transparantie in de kosten.

Kinderopvang Peelland is een jonge en moderne organisatie voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. We zitten in een groene omgeving. In Het Boshuis in Helmond hebben we de beschikking over een grote bostuin, waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. We nemen de kinderen regelmatig mee om er te spelen in de natuur. Binnen zijn verschillende uitdagende themaruimtes, zoals een atelier, bouwhoek, toneelkamer, etc. Die ruimtes zijn open, zodat kinderen het hele gebouw kunnen gebruiken om te spelen en zich te ontwikkelen. Vanzelfsprekend is het meubilair op kindhoogte en gemaakt van natuurlijk materiaal. Dat geldt ook voor het speelmateriaal.

Ouders hebben inspraak: In Kinderopvang Het Boshuis hebben een oudercommissie waarmee regelmatig wordt overlegd over alle relevante onderdelen van de opvang. Wij staan open voor de adviezen en zijn daarbij écht flexibel. Er is veel contact met de ouders rondom het halen en brengen en met de ouders wordt bekeken hoe hun vraag naar opvang ingevuld kan worden. Zo zijn de openingstijden bijvoorbeeld bespreekbaar en kennen wij qua flexibiliteit nauwelijks beperkingen. Dat maatwerk is ideaal voor ouders met onregelmatige werktijden.

Kinderopvang Peelland werkt niet met vaste programma’s maar met een programmering en activiteiten die uitgaan van hetgeen de kinderen bezighoudt. Als het even kan, en het kan bijna altijd, gaan wij natuurlijk naar buiten.

De leidsters richten zich niet op de beperkingen, maar op de mogelijkheden die kinderen hebben. De leidsters zijn hier extra op getraind en hebben hier aandacht voor. De gebouwen ondersteunen de visie. Kinderen gebruiken het gehele gebouw.  Iedere groeps- en speelruimte biedt andere uitdagingen. Kinderen kunnen daardoor ook altijd naar hun broertje of zusje in een andere ruimte. Het open deur beleid geldt ook voor de ouders. Er zijn geen tijden waarop ouders niet welkom zijn. Eerder ophalen of later brengen is altijd mogelijk.