Mì Hellemonders

1. Het doel van de politieke beweging/partij is: Het behartigen van de belangen van de Helmondse inwoners en nadrukkelijk ook voor de belangen van niet zijnde mensen, die niet voor zichzelf kunnen opkomen, zoals:

  1. a. de natuur en flora (in de breedste zin des woords);
  2. b. fauna en dieren (in de breedste zin des woords);
  3. c. roerend- en onroerend goed (gebouwen, monumenten, beelden et cetera);
  4. d. immaterieel erfgoed (dialect, verhalen, liederen, gebruiken, et cetera).

2. De politieke beweging/partij heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn;

3. De politieke beweging/partij heeft geen winstoogmerk.