OBS Brandevoort De Plaetse

OBS (Openbare basisschool) Brandevoort De Plaetse is gestart in het schooljaar 2000-2001 in de wijk Brandevoort. Aanvankelijk startte de school met acht kinderen in het gebouw van basisschool De Vendelier. In 2002 is een nieuw semi-permanent gebouw aan de Stepekolk-Oost betrokken. Drie jaar later, in oktober 2006, is de school verhuisd naar de hoofdlocatie aan De Plaetse. In de periode 2009-2012 heeft de school een nevenlocatie gehad aan Laan door de Veste. De school is in haar relatief korte bestaan snel gegroeid. In schooljaar 2018-2019 bezoeken zo’n 650  leerlingen onze school.

OBS Brandevoort is een openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. Op onze school respecteren we ieders geloof of levensovertuiging passend binnen de democratische rechtsstaat.