Praktijkschool Helmond

De Praktijkschool helmond is een school voor voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. De jongeren op onze school zijn aangewezen op een speciale benadering waarbij extra begeleiding op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied centraal staat. Onze school biedt aan haar leerlingen gerichte ontplooiingsmogelijkheden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Het doel van onze school is de leerlingen op een zo zelfstandige mogelijk functioneren in de samenleving. Ons streven is om voor elke leerling een passende plek te vinden bij het verlaten van onze school. De mogelijkheden van de leerling staan daarbij centraal. Wij spannen ons hoe dan ook in om geen enkele leerling zonder zinvolle dagbesteding de school te laten verlaten.