Senzer Helmond

Ónze arbeidsregio nog meer tot bloei laten komen

Drie organisaties – Werkplein Regio Helmond (een samenwerkingsverband van regionale sociale diensten van de gemeenten), Werkgeversplein Regio Helmond (initiatief van en voor werkgevers) en de Atlant Groep (arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening) – zijn opgegaan in Senzer Helmond. Deze organisatie is het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

Als werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel voeren we de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. We bedienen daarmee een regio met 250.000 inwoners. Via ons werken ruim 2.000 mensen bij honderden bedrijven. Ook verzorgen we inkomensondersteuning voor 4.800 bijstandscliënten en zorgen we voor honderden mensen voor zinvolle maatschappelijke participatie.

Verbinding tussen werkgever en werkzoekende

We zijn de verbinder tussen werkgever en werkzoekende, redenerend vanuit de P&O-vraag van de werkgever die we verbinden aan de (arbeids)kracht en het talent van de werkzoekende.

We durven daarbij verder te kijken om de vraag achter de vraag te weten te komen en we gaan voor inventieve, duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen.