SP Helmond

SP-afdelingen zijn vrijwilligersorganisaties die draaien op de inzet van actieve leden en die geleid worden door een bestuur dat wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Afdeling Helmond is opgericht kort na de oprichting van de SP in 1972. Op dit moment telt SP Helmond ruim 300 leden. In de omliggende gemeenten die onder afdeling Helmond vallen (Deurne, Someren, Asten en Laarbeek) tellen we 190 leden.

Het afdelingsbestuur zorgt voor een onderlinge taakverdeling. De voorzitter en organisatiesecretaris worden in functie gekozen. Het bestuur komt twee-wekelijks bijeen. Zie ook bestuur.
De afdeling beschikt over een eigen pand dat dient als kantoor- en vergaderruimte.