Stichting Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels

De stichting Fundatie Theodorus Nicolaas Beels (Beelsfundatie) is een fonds dat in 1847 is opgericht in Helmond door een zoon van een Helmondse huisarts die zelf ook huisarts was. De Beelsfundatie heeft als doelstelling het doen van uitkeringen aan hulpbehoevende huisgezinnen, personen of rechtspersonen in Helmond en directe omgeving en de instandhouding van haar vermogen. In aanmerking voor een uitkering komen personen die zich buiten hun schuld en ondanks hard werken in moeilijke financiële omstandigheden bevinden. Als de uitkering ten goede komt aan individuele personen kan ook een rechtspersoon een beroep doen op de Beelsfundatie.