Theo Driessen Instituut

Het Theo Driessen Instituut, zoals gesticht na oud-papieracties in de jaren vijftig en voor een deel met eigen geld van Theo Driessen, wordt volledig gerund door vrijwilligers in bestuur en beheer

zonder financiële bijdrage van de overheid. De exploitatie steunt op de gebruikersbijdragen van de verschillende verenigingen. Door de ontvangen donaties van de afgelopen jaren is het eveneens

mogelijk geweest de concertzaal te voorzien van een adequate verlichting en verwarming en kan de Kamermuziekcyclus beschikken over een prima concertvleugel.

De Kamermuziekcyclus is één van de vele gebruikers van het Theo Driessen Instituut. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt door Capella Musica Sacra, het Helmonds Gemengd Koor Vivace, het

Helmonds Kamerkoor, het Helmonds Vocaal Ensemble, de Morrisdansgroep Helmond, het St. Jozefkoor, het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, het Symphonieorkest Helmond-Venray en de Joshua Gemeente. De concertzaal wordt ook gebruikt voor radio-opnamen en voor workshops door koren.