Wilken - Werf fysiotherapie

Wilken – Werf fysiotherapie:

Fysiotherapie | Manuele therapie | Echo diagnostiek | Looptraining (etalagebenen) | Kinesio/medicaltaping

Voor behandelingen op afspraak, met of zonder verwijzing. Ook voor behandelingen aan huis.

Gedegen onderzoek, scherpe diagnoses en behandelingen van hoge kwaliteit in een prettige sfeer en met vriendelijke bejegening vinden we erg belangrijk. Voorheen Jeroen Wilken fysiotherapie (sinds 1988) en vanaf augustus 2012 zijn we verder gegaan onder de naam Wilken-Werf fysiotherapie