Bijeenkomst ‘Mantelzorg in balans met werk en privé’

Help jij regelmatig een ouder, partner, kind, familielid, buur, vriend of kennis met allerhande dingen zoals boodschappen, verzorging, administratie en andere zaken? Doe je dat onbetaald? Dan ben je een mantelzorger. Veel mensen herkennen zich niet als zodanig, want helpen…dat doe je toch gewoon! Op 19 oktober houden Gerrie de Haart van ‘Mantelzorg met beleid’ samen met bibliotheek Helmond-Peel een bijeenkomst: ‘Mantelzorg in balans met werk & privé. Hoe doe je dat?’

Mantelzorgen, daar kies je lang niet altijd bewust voor. Soms overkomt het je heel plotseling en soms wordt de hulp die ooit klein begon steeds groter en intensiever. De langdurige zorg die je geeft, voelt dankbaar maar vaak ook zwaar. Je doet het misschien naast werk en je gezin. Vaak wordt mantelzorg met vanzelfsprekendheid gedaan. Maar naast het zorgen moet er ook veel geregeld worden en krijg je als mantelzorger te maken met een complex stelsel aan wetten en regels en een veelheid aan instanties. De weg hierin vinden is niet altijd eenvoudig en kan erg belastend zijn. Deze avond helpt jou verder en geeft antwoord op vele vragen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle mantelzorgers in de regio van Helmond. Ook werkgevers van mantelzorgers kunnen aanschuiven. Gerrie de Haart is adviseur Mantelzorg & Werk.

Vooraf aanmelden via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten. Voor deze avond wordt een kleine bijdrage gevraagd van €2,50 voor koffie en thee.

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de volgende thema’s:

  1. De mantelzorg-privé balans: we leren wat voor type mantelzorgers er zijn, benoemen veel voorkomende knelpunten en krijg je inzicht in wat je zelf zou kunnen doen om een betere balans in zorgen te creëren. Er komen praktische tips en vragen aan de orde die jou op weg helpen en aan het denken zetten, zodat je zelf de regie houdt.
    Mantelzorg met Beleid vertelt ook meer over de verschillende zorgwetten/-regelingen waar je als mantelzorger mee te maken kunt krijgen.
  2. De combinatie mantelzorg en werk: welke problemen komen hierbij kijken, welke mogelijke oplossingen zijn er en hoe/waar begin je? Natuurlijk is elke situatie anders, maar vaak is er meer mogelijk dan je denkt!
  3. Na alle informatie is er uitgebreid ruimte om vragen te stellen. Bijvoorbeeld over waar je terecht kunt met jouw zorgvraag, wat jouw rechten en plichten zijn etc.

Website Mantelzorg met beleid: www.mantelzorgmetbeleid.nl

Wanneer:                   Dinsdagavond 19 oktober 20.00 – 22.00 uur

Waar:                         bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11, 5701 RV Helmond

Info en tickets:            www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Bibliotheek Helmond-Peel

Bibliotheek Helmond-Peel draagt bij aan de individuele ontwikkeling van mensen en ondersteunt hun deelname aan de samenleving; zij brengt mensen, bronnen en organisaties samen en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van vaardigheden als lezen, mediawijsheid en kennisverwerving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *