Burgermeetpunt luchtkwaliteit Rijpelberg krijgt vervolg

Het initiatief in Rijpelberg voor een burgermeetpunt voor de luchtkwaliteit krijgt een vervolg. Burgemeester en wethouders werken mee aan enkele extra meetpunten en voortzetting van het analyseren van de data. Inmiddels heeft de wijkraad Stiphout-Warande een verzoek ingediend. Dit initiatief wordt op dit moment beoordeeld.

Het opzetten van het burgermeetnet luchtkwaliteit in Rijpelberg heeft veel tijd gevraagd van de initiatiefnemers. Enthousiasme en draagvlak in de wijk is van belang. Mensen moeten voldoende tijd kunnen en willen besteden aan het plaatsen van de luchtkwaliteitsmeters en het analyseren van de data. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Inmiddels zijn de fijnstofmeters in Rijpelberg één jaar actief.
Met de data kunnen wijkbewoners zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit. De data zijn opgenomen op een speciaal ingerichte website van het RIVM: https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/. Op deze website worden de data van alle lokale en regionale meetpunten weergegeven. Daarnaast is er communicatie via de wijkraden plaats.

Onderzoek naar meetsystemen

Het RIVM vergelijkt verschillende meetlagen met elkaar. De eerste meetlaag is het landelijk meetnetsysteem met een hoge kwaliteit. Dit meetnetsysteem is vanuit de Europese wetgeving verplicht gesteld. De tweede meetlaag is het AiREAS meetnet waarvan in de regio Zuidoost-Brabant circa 50 meters zijn geplaatst. In Helmond zijn vier meters geplaatst ter hoogte van de Kasteel-Traverse, Kanaaldijk, Mierloseweg en de Vossebeemd/Lage Dijk. De derde meetlaag zijn de eenvoudige burgermeetpunten. Het RIVM onderzoekt de komende jaren in welke mate de verschillende meetlagen elkaar kunnen versterken.

Draagvlak is voorwaarde voor een extra burgermeetnet. B. en W. vinden burgermeetpunten voor luchtkwaliteit waardevol en willen deze ook op andere plaatsen in Helmond ondersteunen. Daarbij is de voorwaarde dat er voldoende draagvlak moet zijn om een dergelijk meetpunt te plaatsen en de data te analyseren. Het organiseren en begeleiden van een burgermeetnet blijkt immers arbeidsintensief. Wanneer voldoende draagvlak aanwezig is zal het college nieuwe initiatieven ook financieel ondersteunen.

Fot0: Plaatsing van een fijstofsensor in Rijpelberg.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *