Cliëntenraad Elkerliek zoekt nieuw lid

De Cliëntenraad van het Helmondse Elkerliek ziekenhuis zoekt dringend een nieuw lid. En die Cliëntenraad doet érg belangrijk werk.

Elke dag zijn honderden medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis druk in de weer. Alle medewerkers doen hun best om goede, veilige zorg en service te verlenen aan patiënten en bezoekers. Om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord in het ziekenhuis, is het wettelijk verplicht om een Cliëntenraad te hebben. Ook het Elkerliek heeft zo’n raad. “Onze stem doet ertoe”, zeggen Angelie van Alphen en Rens de Haas namens de raad. “Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een nieuw lid voor de Cliëntenraad.”

Rechten en plichten

De rechten en plichten van een Cliëntenraad liggen vast in de Wet Medenzeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. In deze wet staat onder andere dat de Cliëntenraad advies- en instemmingsrecht heeft op zaken die directe gevolgen hebben voor patiënten en bezoekers. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van de bezoektijden of grote verbouwingen. “Het komt er eigenlijk op neer dat we opkomen voor de belangen van de patiënten”, zegt Rens de Haas, die sinds november 2022 in de raad zit. “We kijken bij alle zaken naar het belang van de patiënt en naar wat het de patiënt oplevert. En dat is heel belangrijk! Een organisatie heeft vaak de neiging om vooral vanuit zichzelf en vanuit de eigen structuren naar bepaalde beslissingen te kijken. Dan ontstaan soms blinde vlekken. Daarom hebben we als cliëntenraad drie vragen geformuleerd. Vragen die wij als een meetlat langs het beleid leggen om het cliëntperspectief te bewaken. Wij kijken steeds door de ogen van de patiënt. En stellen de vragen: ‘wat is het cliëntenbelang, wat zijn de gevolgen voor de cliënt en hoe wordt de cliënt hierbij betrokken?’”

Complimenten

Volgens Angelie van Alphen is een goede vertrouwensbasis tussen ziekenhuis en Cliëntenraad van groot belang. “Wat dat betreft mogen we het ziekenhuis complimenteren. De ondersteuning die we vanuit het Elkerliek krijgen is erg goed. We vergaderen altijd met het bestuur en artsen. En verpleegkundigen komen naar onze vergaderingen om bepaalde zaken uit te leggen of toe te lichten. Daar begint alles mee, een open en transparante houding naar elkaar. En met de wil om naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars mening.”

Gezondere en duurzamere voeding

De onderwerpen die op de tafel van de raad komen, zijn heel divers. Zo wordt het strategisch beleidsplan voor de komende jaren besproken. Licht men de begroting toe en maakt men deel uit van het project om het voedingsbeleid in het ziekenhuis te veranderen. Angelie: “Het ziekenhuis wil gezonder en duurzamer gaan werken op het gebied van voeding. Dat vinden we een logische keuze. Maar de uitwerking is natuurlijk wel heel belangrijk voor de patiënten. Daarom zijn leden van de raad ook nauw betrokken bij die uitwerking. Zo bezochten we andere ziekenhuizen om inspiratie op te doen. En praten we nadrukkelijk mee over de voorgenomen besluiten op dit gebied.”

Meedenken bij digitalisering

Een ander belangrijk onderwerp is de digitalisering. Steeds meer zaken in de zorg worden via de computer of apps op een telefoon ‘geregeld’. “Dat is een ontwikkeling die we natuurlijk niet kunnen en willen tegenhouden”, zegt Angelie. “Maar we willen wel dat er goed rekening gehouden wordt met mensen die daar wat meer moeite mee hebben. Dat zijn zaken waar we scherp op letten en waar we ook het gesprek over aangaan.”

Veel energie

De Cliëntenraad vergadert bijna elke maand. Daarnaast praten de leden mee in verschillende projectgroepen. Volgens Rens is de tijdsinvestering ongeveer een middag per week. “Soms wat meer, soms wat minder. In onze raad zijn de taken evenredig verdeeld.” Bepaalde deskundigheid heb je niet echt nodig, zegt Angelie. “Het enige wat je nodig hebt is gezond verstand. En dat hebben we allemaal volgens mij.” Rens is het daar mee eens. “Het is vooral erg leuk werk en je bent op deze manier ook betrokken bij een belangrijke maatschappelijk instantie. Het geeft echt veel energie om samen te praten over hoe je bijvoorbeeld kunt voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terecht komen. Of over hoe de samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen of andere zorgverleners in de regio nóg beter kan. Of over het parkeren op het terrein. Het is heel breed en dat maakt het ook bijzonder interessant. Daarnaast is het belangrijk dat de onderlinge sfeer prettig is. We werken goed met elkaar samen, er is onderling respect en ook het contact met bestuurders en andere medewerkers van het ziekenhuis is goed. En dat onze stem ertoe doet, geeft dit vrijwilligerswerk veel voldoening.”

Interesse?

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te werken in de Cliëntenraad? Meer informatie over de vacature vind je hier. Via die pagina kun je ook direct solliciteren. Meer informatie over de Cliëntenraad vind je op www.werkenbijelkerliek.nl/informatie.

[Onderschrift bij foto: De Cliëntenraad bestaat uit 7 leden. De leden van de Cliëntenraad, van links naar rechts: (boven) mw. H. Jalink, mw. I. Mulders (ambtelijk secretaris), mw. A. van Alphen, mw. S. de Groot, dhr. H. Peters, (onder) mw. W. van Os, mw. L. Houx-Buisman, dhr. R. de Haas}

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *