Coffeedik kijken

Na jarenlange relatieve rust heeft de fractie 50Plus de handschoen toch maar weer eens opgepakt en het college verzocht het coffeeshopbeleid op de agenda van de Helmondse raad te plaatsen.

Onze stad kent op dit moment zegge en schrijve één hele coffeeshop. Iedereen die de moeite neemt om wat te googelen zal ontdekken dat steden met om en nabij de 100.000 inwoners meerdere coffeeshops herbergen zoals Alkmaar 5, Deventer 4, Emmen 2 en Hilversum zelfs 8! Voor de zorgvuldigheid: Helmond telde per 1 januari jl. 92.644 ingezetenen.
Dat vergelijken tussen steden met ongeveer een zelfde aantal inwoners noemt men in vaktaal ‘benchmarken’. Oh wat was het vorige college er maar wat snel bij om te benchmarken toen het ging om het aantal casino’s in onze stad. Resultaat: binnenkort is Helmond de trotse eigenaar van wel dríe gokpaleizen. Blijkbaar was deze manier van onderzoek nooit van toepassing bij het bepalen van het aantal coffeeshops alhier. En wordt er in het coalitieakkoord van 2018 nog gewaarschuwd dat in het geval van drugs de volksgezondheid in gevaar komt. Bij 3 casino’s is dat blijkbaar niet het geval. Vreemd!
Natuurlijk herinneren we ons zeker wel nog de aanslagen op coffeeshop Carpe Diem in 2010. Een absoluut dieptepunt. Dat is inmiddels wel 11 jaar geleden en de omstandigheden zijn behoorlijk veranderd. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) stelt namelijk: ‘De overlast van coffeeshops is meestal niet ernstig. Zorgelijk is wel het groeiende gebruik van internet en sociale media bij de illegale verkoop van softdrugs en de vermenging met de handel in hard drugs.’
Daarnaast betoogt de Bond van Canabis Detaillisten dat je op straat nooit een kratje bier of een illegale fles whiskey krijgt aangeboden, omdat er een ruim gereguleerd aanbod aan drank bestaat in cafés, restaurants, slijterijen en supermarkten. Op precies dezelfde manier zet een voldoende aantal coffeeshops de dealers grotendeels buitenspel.
Al het bovenstaande in gedachten houdende ben ik benieuwd of 50Plus er tijdens de komende raadsvergadering niet alleen voor komt te staan als ze het coffeeshopbeleid op korte termijn op de agenda van de raad wil krijgen. Maar met deze burgemeester aan het roer blijft dat coffeedik kijken

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.