Burgemeester en wethouders gunnen sociaal werk niet meer aan LEVgroep

Burgemeester en wethouders van Helmond kiezen vanaf 2022 voor Stichting Sterker in samenwerking met Bijzonder Jeugdwerk en Stichting Vincent van Gogh. Zij gaan voortaan het sociaal werk in Helmond uitvoeren. Deze organisaties scoorden het hoogste op de gunningscriteria. Dit betekent dat de LEVgroep deze opdracht kwijtraakt.

Bij de beoordeling stonden criteria centraal zoals: inwoner centraal, vakmanschap, slagvaardig, samenspel met lokale en regionale partners en kansen en risico’s. Volgens het college speelde prijs geen rol bij de beoordeling van de inschrijvingen. Er wordt gewerkt met een vast budget. “Op deze manier draagt het bij de beoordeling volledig om kwaliteit voor onze inwoners”, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Sneller en eenvoudiger

Met de aanbesteding van het sociaal werk wil het Helmonds college  de zorg en ondersteuning voor inwoners verbeteren en inwoners laagdrempeliger, sneller en eenvoudiger hulp bieden. Zonder  indicaties en verwijzingen. Doel is dat 80 procent van de inwoners met een hulpvraag meteen geholpen wordt. “Zonder dat nog een verwijzing nodig is naar specialistische hulp. Dus meer directe hulp en minder bureaucratie. Zowel voor onze inwoners als voor de betrokken professionals. Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen in Helmond kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen”, melden burgemeester en wethouders.

Bezwaar

De inschrijvende partijen zijn geïnformeerd over de beoordeling en het voorgenomen besluit. Het gaat om een voornemen tot gunning. Zonder juridische status, waartoe de aanbestedingswetgeving verplicht. Inschrijvers kunnen nog bezwaar maken. De gemeenteraad wordt 14 september nader geïnformeerd over het definitieve gunningsbesluit, de inhoudelijke argumentatie en het vervolgproces. Tenzij een of meerdere inschrijvers bezwaar maken. In dat geval kan het gemeentebestuur pas na de uitspraak van de rechter overgaan tot gunning en het sluiten van een overeenkomst.

Tot de definitieve gunning geeft het college inhoudelijk niet meer informatie. “Dit zou de belangen van de gemeente en de inschrijvers kunnen schaden. Met deze terughoudendheid waarborgen we een zorgvuldig aanbestedingsproces.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *