Coovelsstraat, een verdwenen hodoniem

Dit verhaal maakt deel uit van een maandelijkse serie. De verhalen worden geschreven door Hans Vogels van Heemkundekring Helmont. Reacties kunnen ook gemaild worden naar info@heemkundekringhelmont.nl

Om te kunnen bepalen waar iemand woont dan wel bereikbaar is, kent ons land sinds een tweetal eeuwen straatnamen. Ze worden vaak gekoppeld aan de functie van een straat zoals Molenstraat of Hoofdstaat, maar ook aan een locatie, Markt, Schoolstraat of Parklaan. Vaak worden straten of pleinen vernoemd naar personen met een opmerkelijke staat van dienst, of naar hen die een grote rol in de plaatselijke geschiedenis hebben gespeeld. Soms verdwijnen die straatnamen ook weer. Zo verging het ook de Coovelsstraat, die was vernoemd naar een in het oog springende familie die het waard is om blijvend herinnerd te worden.

In 1658 wordt Jan Janszoon Coovels vermeld als ingezetene van de Herdgang in Bergeijk. Hij was als ambtenaar belast met het innen van de belastingpenningen. Nazaten van hem, zoon Andries en kleinzoon Peter, waren beiden schepen. De stamvader van de Helmondse familie Coovels is Petrus Johannes, kleinzoon van Peter Andrieszoon. Hij was getrouwd met Elizabeth, een dochter van notaris Isaac Wachtelaar. Net als zijn vader behoorde hij tot de Teuten, een broederschap waarvan in de Kempische dorpen vrijwel alle kooplieden deel uit maakten. Omdat hij weinig in Bergeijk vertoefde, was hij in tegenstelling tot zijn grootvader en vader, nimmer schepen in zijn dorp.

Vlas en manufacturen

Peter, die in vlas en manufacturen handelde, vertrok in 1798 naar Beek en Donk. In 1803 trouwde hij met Aldegonda Helena de la Court, een dochter van mr. Peter Adriaan de la Court, drossaard in Gemert. Het jonge paar ging in Helmond op stand in de Veestraat wonen, maar hiervoor was eerst toestemming nodig. Om hier te verblijven moest hij zich financieel kunnen onderhouden en bewijzen dat het bestuur van zijn vorige woonplaats bereid was zijn lasten deels te dragen, mocht hij ‘wat God moge verhoeden’ tot armoede vervallen. Peter was een man van aanzien. Van 1812 tot 1832 was hij lid van de gemeenteraad van Helmond. Hij verwierf grondbezit in de omgeving waarvan het huidige Coovelsbos nog getuigt. In Beek en Donk behield hij zijn kiesrecht voor de grondvergadering, waaruit blijkt dat hij ook daar grond bezat dan wel het vruchtgebruik daarvan had. In zijn paspoort werd hij gekwalificeerd als zijnde negotiant (groothandelaar of koopman).

Huwelijk

Uit het huwelijk Coovels-de la Court werden meerdere kinderen geboren, maar slechts twee haalden de voljarige leeftijd. Paulus Adrianus overleed ongehuwd op zesentwintig jarige leeftijd. Gerardus Josephus (1807-1868) volgde de Latijnse en Franse school en studeerde Duits. In 1835 ging hij naar het seminarie, maar beëindigde die studie voortijdig. Hij werd lid van de gemeenteraad en van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Als kerkbestuurder bleek hij belangstelling te hebben voor architectuur. Toen er in 1866 plannen ontstonden om de Lambertuskerk af te breken, was hij het die zich hevig verzette. Hij wilde niet voor het verderfelijke plan verantwoordelijk gesteld worden en diende zijn ontslag in. Ook bisschop Zwijsen van het bisdom ’s-Hertogenbosch noemde de plannen absurd.

Gerardus Josephus Coovels trouwde met Maria Anna Bots, een dochter van de ondernemer Antony Bots. Zij kregen acht kinderen, waarvan er slechts vier volwassen werden. Allegonda Helena Huberta Maria, trouwde met Franciscus Wilhelmus van den Dungen, een zoon van Helmonds burgemeester die kantonrechter in Eindhoven was. Petronella huwde met Michiel Lambertus Mommersteeg, lid van de Provinciale Staten en ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Pauline bleef ongehuwd. Ze werd door de paus begiftigd met het kruis Pro Ecclesia et Pontifice en overleed in 1926.

Bekendheid

De meeste bekendheid genoot Gerardus Maria Alphonsus Coovels (1844-1916), die met zijn zus Pauline in het ouderlijke huis aan de Veestraat bleef wonen. Hij bezocht de Latijnse school in Helmond, studeerde aan het seminarie, daarna in Gerardsbergen en behaalde het diploma voor chemie en textiel op de ‘ecole theorique et practique de tissage mecanique’ in Mulhouse. Hem werd een professoraat aangeboden, maar hij verkoos de door zijn vader opgezette weverij van katoenen stoffen voort te zetten. Gerardus maakte deel uit van het stadsbestuur van 1878 tot 1916, was lid van het Provinciaal bestuur en buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten. Hij was een van de eerste bestuurleden van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Hij zette zich belangeloos in voor de Brabantse boeren. Vanwege zijn verdiensten werd hem de ridderorde van Oranje-Nassau toegekend. In 1919 werd de Coovelsstraat naar hem vernoemd.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Heemkundekring Helmont

Heemkundekring Helmont

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Nico Vaessen Reply

    Tussen Stepekolk en Brandevoortse dreef ligt een klein natuurgebied wat bekend is om de groei van paddestoelen. Dit gebied heeft de naam Coovelsbos.
    Heeft dit met de familie Coovels te maken ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *