CZ en Zorgboog: ‘Meer mensen hulp met zelfde aantal medewerkers’

CZ zorgkantoor en zorgorganisatie de Zorgboog hebben gisteren hun handtekening gezet onder een overeenkomst. De organisaties werken de komende vijf jaar samen aan vernieuwende ouderenzorg. De samenwerking valt onder een initiatief van CZ zorgkantoor genaamd ThuisWaarts: een toekomstbestendige ouderenzorg, toegespitst op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ouderen.

Caro Verlaan, manager CZ zorgkantoor: “We willen ook in de Peelregio toekomstbestendige zorg voor ouderen borgen. Landelijk zijn de uitdagingen groot want onder meer het aantal ouderen groeit en we hebben nu al een tekort aan arbeidskrachten in de zorg. De vraag is hoe we de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden en ook het werkplezier voor de professional overeind houden? We zijn dan ook blij dat we met de Zorgboog kunnen samenwerken en onze kennis kunnen delen. We hebben als CZ al een samenwerking met het ziekenhuis Elkerliek in Helmond en het is mooi als we ook een deel van de zorg kunnen verplaatsen van het ziekenhuis naar de eerstelijns. Wij kunnen zelf als CZ zorgkantoor hier ook van leren en deze kennis weer delen met andere zorgorganisaties.”

Pionieren

De Zorgboog, met zo’n 2.500 medewerkers en 1.200 vrijwilligers actief in de Peelregio, heeft een reputatie als het gaat om vernieuwend denken over integrale ouderenzorg.
Al in 2018, toen er nog veel weerstand was tegen bijvoorbeeld vernieuwende zorgtechnologie, zag de Zorgboog de ‘zorgkloof’ op zich afkomen: een sterke
vergrijzing, een stijgende vraag naar zorg, een dalend aanbod van zorgpersoneel en financiën. Daarnaast speelde het feit dat de moderne generatie ouderen de regie over
het eigen leven wil behouden, bij voorkeur thuis. De gang naar een verpleeghuis was (allang) niet meer vanzelfsprekend.

“Vanuit die brede maatschappelijke ontwikkelingen, zijn wij het gesprek aangegaan met medewerkers in de wijkzorg”, vertelt bestuursvoorzitter Coby Nogarede-Hoekstra.
“Met als uitdagende vraag: Hoe gaan we ouderenzorg anders inrichten zodat zoveel mogelijk ouderen ‘aan bod’ komen? Uitgangspunt voor de gesprekken: We gaan niet harder, maar we gaan anders werken. Met als gevolg: aandacht voor alle cliënten en blijvend werkgeluk van medewerkers.”

De Schijf van Vijf

De Zorgboog heeft een model voor vernieuwende ouderenzorg ontwikkeld: de Schijf van Vijf. De vijf stappen zijn: 1) Wat kan en wil een cliënt zelf nog en wat kunnen wij hen leren? 2) Welke hulpmiddelen kunnen er worden ingezet? 3) Wat kan familie of mantelzorg? 4) Wat kan het sociale netwerk (de community) of wat kunnen andere instanties? 5) Wat kan de Zorgboog professional hieraan toevoegen?

CZ zorgkantoor en zorgorganisatie de Zorgboog gaan ‘handen en voeten’ geven aan de doelstellingen vanuit de Schijf van Vijf en start met drie projecten. Ten eerste: een mobiel geriatrisch team zorgt ervoor dat zorgbehoevende ouderen zo laag mogelijk in de Schijf van Vijf zorg-op-maat ontvangen. Ten tweede: ambulante geriatrische revalidatie helpt ouderen die te maken krijgen met een revalidatievraag om snel weer ‘op de rit’ te komen. Ten derde: vernieuwende woonconcepten zoals Zonnetij in Aarle-Rixtel (een initiatief van de Zorgboog, woningcorporatie en gemeente) helpen met de vorming van gemeenschappen rondom ouderen (vrijwilligers, familieleden, mantelzorgers) die hen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Foto: Coby Nogarede-Hoekstra en Wil van de Laar (de Zorgboog) en Caro Verlaan (manager CZ Zorgkantoor) ondertekenen de Duurzame Coalitie.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.