Declaraties van wethouder Bonte binnen wettelijke norm

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders:

1. Kan het college de bewering dat het niet meer zou gaan kosten, de 6 wethouders, dan de in het vorige college zittende 5 wethouders nog steeds handhaven?

Deze uitspraak heeft betrekking op de salarislasten. Doordat een aantal wethouders in deeltijd werken en afstand heeft gedaan op resterend wachtgeld is de aanstellingsomvang in totaal op 6 fte gebleven. Onkosten worden alleen vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten en staan los van bovenstaande uitspraak

2. Vindt het college dat de declaraties van dhr. Bonte exorbitant hoog zijn t.o.v. de anderen?

Wethouder Bonte heeft van de gemeenteraad vrijstelling gekregen van de verhuisplicht naar Helmond. Zijn declaraties vallen binnen de wettelijk vastgestelde regeling voor reis- en verblijfkosten.

3. Als je het derde kwartaal van 2021 vergelijkt met nu dan zijn de declaraties wel erg hoog, kunt u dat
verklaren?

(Harijgens uitgezonderd) Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het overzicht tot stand is gekomen zijn toch enkele onterechte boekingen in het overzicht geslopen (zie burgemeester Blanksma en wethouders Dortmans en Van Dijk). Wij hebben dit inmiddels gecorrigeerd. Verder vergelijkt u een periode waarin wij – omwille van de coronalockdowns – veel vanuit huis hebben moeten werken met een situatie waarin het college weer volledig aanwezig is (en dus ook reiskosten maakt).

4. Dhr. Bonte heeft gezegd dat hij vanwege het sociale aspect in Rotterdam blijft wonen.

Deze vraag heb ik gesteld in een voorstelronde van de wethouders. Staat dat in verhouding tot het declareren van meer dan €14.000 per jaar als je dit doorbrekend naar een jaar? Voor het antwoord verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 2

5. Is dit een reden om wethouders na een jaar te verplichten om in Helmond te komen wonen?

Deze afweging is aan de gemeenteraad. Zij besluit uiteindelijk, na een verzoek of vrijstelling van de verhuisplicht wordt verlengd of niet.

6. Waarom zijn de declaraties zo laat en pas na aandringen op de site geplaatst?

In het college van 13 december jl. zijn de declaraties over het tweede en derde kwartaal goedgekeurd. Zij zijn in dezelfde week op de website bekend gemaakt. Dat is overigens later dan normaal, enerzijds omdat wij met een nieuw financieel systeem werken waarin enkele implementatieproblemen zaten en anderzijds omdat wij de regels zorgvuldig willen toepassen. Door personele wisselingen heeft dit alles wat extra tijd gekost.

7. Bent u bekend met het feit dat veel in veel gemeenten wethouders teveel declareren?

Wij hebben geen oordeel over andere gemeenten. Wij zijn van mening dat declaraties altijd zuiver en
volgens de regels moeten worden toegekend.

Declaraties 3e kwartaal 2022

Overzicht aangepast op 30/12/2022 i.v.m. administratieve fout in voorgaande overzicht.

Burgemeester Blanksma Wethouder Van Dijk Wethouder Dortmans Wethouder   De Vries Wethouder   Van den Waardenburg Wethouder Bonte Wethouder De Kort Wethouder Van Lierop
reiskosten  €274,34  €242,86  €574,10  €82,00 €175,13 €1.635,86 €869,14 €140,19
verblijfskosten  €-  €-  €120,13  €- €- €1.892,35 €- €-
overige kosten  €-  €-  €302,22  €121,42 €93,94 €- €- €-
Totaal 3e kwartaal 2022  €274,34  €242,86  €996,45  €203,42 €269,07 €3.528,21 € 869,14 €140,19

www.helmond.nl/1/declaratiescollege/declaraties-college-2022

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.