Drukke maar beheersbare jaarwisseling: minder schade en meldingen

Terugblikkend op de jaarwisseling van 2022/2023 spreekt de gemeente Helmond over een drukke, maar beheersbare jaarwisseling. De schade aan gemeentelijke eigendommen was dit jaar (tot nu toe) 32.095 euro minder dan vorig jaar. Ook het aantal meldingen van vuurwerkoverlast was fors minder dan in 2020 en 2021.

Er deden zich verschillende incidenten voor waarbij vaak alcohol in het spel was. De hulpdiensten zijn tijdens en in aanloop naar de jaarwisseling veelvuldig uitgerukt voor uiteenlopende oproepen. Op station Brandevoort heeft zich een incident voorgedaan waarbij vuurwerk naar de politie is gegooid. Hierbij hebben twee agenten gehoorschade opgelopen. Desondanks zijn de agenten in staat geweest de verdachte aangehouden.

Schade aan gemeentelijke eigendommen

Jaarlijks wordt er met vuurwerk schade veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen en ook aan die van onze inwoners en ondernemers. De totale schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen bedraagt €35.040. Mogelijk dat er in de komende weken nog meer schade aan gemeentelijke eigendommen aan het licht komt. Vorig jaar was de schade €67.135. Dit jaar zijn er vooral veel gemeentelijke afvalbakken vernield. De meeste schade is aangericht in de wijken Brouwhuis en Helmond-Noord. Het blijft zonde en onnodig dat ieder jaar kosten gemaakt moeten worden om schade door vuurwerk te herstellen.

Geen incidenten rondom vuurwerkvrije zones

In de stad is volop vuurwerk afgestoken. Deze jaarwisseling waren naast het ziekenhuis en dierenpark de Warande ook dierenpark de Rippert, woonzorgcentum Rivierenhof en verzorgingstehuis de Pannehoeve vuurwerkvrije zones. Rondom de vuurwerkvrije zones zijn geen incidenten gemeld en geen meldingenontvangen van vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling. Er is na de jaarwisseling contact geweest met verschillende direct belanghebbenden van de genoemde locaties en zij geven aan tevreden te zijn met het verloop rondom de vuurwerkvrije zones.

Ontvangen meldingen van vuurwerkoverlast

Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast over heel 2022 is 1.942. Dit is fors minder dan in 2020 en 2021 (respectievelijk 75% en 70% lager). De meeste meldingen van vuurwerkoverlast zijn afkomstig uit de wijken Helmond-Noord, Brandevoort en Brouwhuis. De meeste meldingen zijn gedaan in de periode september tot en met december, maar ook tijdens andere periodes in het jaar ontvangt de gemeente Helmond meldingen.

Gemeente Helmond verkent een lokaal afsteekverbod vanaf jaarwisseling 2023/2024

Er wordt een lokaal afsteekverbod voor Helmond verkent vanaf de jaarwisseling 2023/2024. Ze gaat het verloop van de afgelopen jaarwisseling en de ervaringen van andere gemeenten met een lokaal afsteekverbod verder bekijken en neemt dit mee in de verkenning. Meer informatie daarover volgt in de loop van 2023.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.