Contract voor duizendste WoonST-woning getekend

In 2020 bundelden 13 woningcorporaties in Zuidoost-Brabant en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten. Samen maakten ze een plan voor de bouw van gestandaardiseerde sociale huurwoningen: WoonST. Met als doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. En dat is gelukt. Onlangs werden de contracten voor de realisatie van de duizendste WoonST-woning getekend. Een prestatie waar de samenwerkende partners enorm trots op zijn. 

Met WoonST bouwen de corporaties meer betaalbare, duurzame woningen en verminderen ze de krapte op de woningmarkt. Meerdere projecten zijn al succesvol opgeleverd en inmiddels bewoond. Daarnaast zijn veel projecten in uitvoering of bijna in uitvoering. Caroline van Brakel, wethouder in Veldhoven en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Wonen SGE: “De woningcorporaties kopen de woningen gezamenlijk in en daardoor krijg je betaalbare woningen en versnelling. En eigenlijk hoeven we het niet meer te toetsen aan het bouwbesluit.”

Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners: “Maar het gaat niet alleen om het proces. Het gaat er om dat we een nieuwe voordeur hebben voor iemand die daar misschien te lang op gewacht heeft en daar nu prettig woont.”

Wil je meer weten over wat er allemaal bereikt is met WoonST 1.0? Bekijk dan dit filmpje.

Samenwerking gaat door

Per 1 januari 2024 eindigden de raamovereenkomsten met de twee gecontracteerde bouwbedrijven. Maar de corporaties en gemeenten zetten hun samenwerking uit WoonST 1.0 nu voort in WoonST 2.0. De nieuwe ambitie is om 750 eengezinswoningen en 1.750 gestapelde woningen te realiseren in de periode tot ongeveer 2030. Betaalbaarheid en snelheid blijven hoofddoelstellingen. Net als het reduceren van de milieu-impact.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *