Een concert van zes eeuwen muziekhistorie

In het kader van het 100-jarig bestaan van het Sint Jozefkoor vind in de St. Jozefkerk in Helmond op zondagmiddag 5 februari om 15.00 uur het derde evenement plaats. Het evenement tapt weer uit een heel ander vaatje en heeft de veelzeggende titel Polyfonie Door De Eeuw(en) Heen meegekregen. Het concert wordt deze keer niet door het Sint Jozefkoor zelf, maar door de Capella Musica Sacra en projectleden gegeven.

Polyfonie Door De Eeuw(en) Heen

Naast het gregoriaans kent het Sint Jozefkoor al sinds 1930 een polyfone traditie. Zo werd al in 1932 de 6-stemmige Missa Papae Marcelli van Palestrina door de KRO-radio uitgezonden, vanuit de St. Jozefkerk. Josquin des Prez was een andere favoriete componist voor het koor als het over polyfonie gaat. Gregoriaans wordt per definitie eenstemmig gezongen zonder begeleiding. Polyfonie is eveneens zonder begeleiding, maar zoals het woord het zegt: veelstemmig. Het verschil met meerstemmige zang is dat bij polyfonie alle stemsoorten (sopraan, alt, tenor en bas) gelijkwaardig opereren en dus geen enkele stemsoort onderdoet voor de ander. De onafhankelijke partijen lijken zelfs hun eigen weg te gaan, terwijl bij meerstemmigheid meerdere partijen dienend, begeleidend of aanvullend zijn voor de leidende stem. Onder elkaar staand en gelijk opgaand, zoals de meerstemmigheid gaat echter nauwelijks op voor de polyfonie. De dubbelzinnige titel van het concert Polyfonie Door De Eeuw(en) Heen is met opzet zo gekozen. Er is namelijk gekeken naar wat het koor in de periode 1922-2022 ook werkelijk gezongen heeft. Het meervoud van eeuw duidt op de voorbije eeuwen waarin de betreffende componisten leefden, vanaf de veertiende eeuw tot aan de twee nog levende componisten van onze eeuw, John Rutter en Herman Finkers

Capella Musica Sacra en projectleden

Sinds 2007 zingt het Sint Jozefkoor uitsluitend gregoriaans. Om toch de polyfone traditie met Kerstmis, Pasen en Pinksteren te kunnen waarborgen werd in 2007 een nieuw koor gevormd onder de naam Capella Musica Sacra. Formeel staat dit koor los van het Sint Jozefkoor, ofschoon de doelstelling en historie een natuurlijke binding vormen. Bij de twee eerdere evenementen droegen de leden van het Sint Jozefkoor het geheel, nu is bewust gezocht naar oud-leden van het Sint Jozefkoor en St. Jozefzangertjes en andere belangstellenden om met de Capella Musica Sacra en samen met enkele huidige leden van het Sint Jozefkoor een projectkoor te vormen.

Niet alleen zang

In het concert van 5 februari zijn naast de polyfonie, ook meerstemmige zang en instrumentale stukken te horen en worden een aantal werken begeleid. Voor de instrumentale invulling tekenen Jan van de Laar op orgel, Inge Smulders, Carmina Fernandez en Angela Neijmeijer-Leloux op viool, Wilbert Neijmeijer op cello en Leo Caspers op contrabas. Het concert staat onder leiding van Jo Hennen.

Programmaboekje

Iedere bezoeker van het concert ontvangt gratis, zolang de voorraad strekt, het kleurrijke programmaboekje. In dit bewaarboekje van 40 pagina’s is o.a. terug te vinden wanneer het betreffende stuk in de periode 1922-2022 gezongen is en wordt het verder toegelicht. Over elke componist worden zijn wetenswaardigheden vermeld. Een vertaling van de veelal Latijnse teksten is voorhanden. Wie nieuwsgierig geworden is, kan op de website (www.sintjozefkoorhelmond.nl) het programmaboekje al inzien.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Henk van Dijk

Henk van Dijk is de vaste fotograaf van Dit is Helmond In zijn werkzame leven was hij tot aan zijn pensionering, grond en luchtfotograaf bij de Koninklijke Luchtmacht. Ook de vaste fotograaf van de Heemkundekring Helmont en een trotse militair Veteraan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.