Eerste Klimaatcontract Helmond en Eindhoven

Wat is er nodig voor Eindhoven en Helmond om in 2030 klimaatneutraal te zijn? Ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzame toekomst van beide steden zijn opgehaald en gebundeld. Dat heeft geleid tot een eerste Stedelijk Klimaatcontract, dat valt onder de EU-missie ‘Klimaatneutrale en Slimme Steden’. Dit contract kwam tot stand dankzij de inbreng van maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners uit de twee steden en de regio.

‘Sneller en beter’

De EU-missie richt zich op de lange termijn om de noodzakelijke transitie te realiseren. En dat vertaalt zich in een Klimaat Deltaplan Eindhoven-Helmond. Daarbij werkt men stapsgewijs toe naar fossielvrije, circulaire en klimaatbestendige steden in uiterlijk 2050. Een belangrijke mijlpaal op de weg ernaartoe is de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Door mee te doen aan deze klimaatmissie benadrukken Helmond en Eindhoven dat ze dit sneller en beter aan willen pakken. “Bovendien hebben we als missiesteden een positie om met Europa en het Rijk te praten over concrete bijdrages. Want deze bijdrages zijn noodzakelijk om onze ambitie waar te kunnen maken”, zo benadrukt wethouder Rik Thijs (Eindhoven).

Helmond en Eindhoven willen duurzame en gezonde gemeenten zijn. Plekken waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is. Helmonds wethouder Arno Bonte zegt daarover: “Dat is natuurlijk niet alleen een zaak van de gemeente. Al met al ben ik daarom blij dat zoveel partijen dit Klimaatcontract ondersteunen. En zich in de praktijk willen inspannen om concrete stappen voorwaarts te maken. ”

In dialoog met de stad

De afgelopen periode bepaalden beide steden in dialoog met de inwoners de vier stadsthema’s. Dat zijn achtereenvolgens een Vitale Binnenstad, Leefbare Wijken, Levendige Bedrijvigheid en een Robuuste Regio. Onder deze stadsthema’s vallen 22 missietrajecten die de ruggengraat vormen van het Stedelijk Klimaatcontract. Deze missies richten zich op de energietransitie, het verduurzamen van de steden en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

Breed gedragen

Een stedelijk klimaatcontract slaagt alleen als de samenleving het draagt. Daarom is in de eerste plaats samenwerking en co-creatie nodig. Tussen inwoners, overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen én andere organisaties. Verder is het belangrijk dat de deelnemers het eigen (klimaat)beleid en handelen in overeenstemming brengen met het ‘contract’. De partijen gaan nu met elkaar aan de slag, zodat men de noodzakelijke versnelling voor het bereiken van de klimaatdoelen in kan zetten.

EU-missie ‘Klimaatneutrale en Slimme steden’

Helmond en Eindhoven zijn als duo-stad geselecteerd als koploper voor de Europese klimaatmissie: ‘100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030’. De EU-missie is een belangrijke katalysator om de klimaat- en energietransitie-ambities landelijk en lokaal te realiseren en te versnellen. De gemeenteraden van beide steden spreken na de zomer over het Stedelijk Klimaatcontract. Daarna dienen zij het in bij de Europese Commissie.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *