Waar is de Energiekaravaan in oktober?

Helmond bouwt samen met zijn inwoners aan een duurzame, innovatieve en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en verblijven is. Om dit te bereiken, zet de gemeente niet alleen in op het besparen van energie maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, vormen van energie. De overgang van gas naar andere duurzame bronnen is daarin een belangrijk onderdeel. De inwoners kunnen daar zelf ook aan bijdragen. Tijdens de energiekaravaan gaat de gemeente daarover  in gesprek. De energiekaravaan is een samenwerking tussen de gemeente Helmond en Energiehuis Slim Wonen.

Bij de energiekaravaan kunnen gesprekken gevoerd worden met energiecoaches. Informatie , een gesprek voeren, ideeën opdoen of ideeën delen kan vrijblijvend. Op 18 september ging de karavaan van start. In de afgelopen weken stond de energiekaravaan al in de wijken Suytkade, Annabuurt, Overspoor en Rijpelberg. In oktober staat de karavaan van 12.00 – 15.00 uur in deze buurten:

Start Buurt/Wijk Locatie/standplaats
2-3 okt Eeuwsels en Binderen Winkelcentrum De Bus
9 okt Centrum, Stationsgebied Weekmarkt Helmond centrum
21-22 okt

23-24 okt

Brouwhuis en Brouwhuis-Oost

Leonardusbuurt

Winkelcentrum Brouwhorst

‘t Huukske


Tien buurten in Helmond

Het voorbereiden van woningen om in de toekomst aardgasvrij te kunnen wonen gebeurt stapsgewijs. In de komende tien jaar gaat de gemeente aan de slag in tien buurten. Deze buurten zijn gekozen omdat er al initiatieven of projecten lopen. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, inwoners, corporaties of de eigenaar van het bestaande warmtenet. De andere buurten zijn later aan de beurt. Maar iedereen kan al wel zelf aan de slag met energie besparen. Alle nieuwbouw wordt sowieso aardgasvrij.

Meer info: www.allelichtenopgroen.nl en www.energiehuisslimwonen.nl

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door EnergieHuis Slim Wonen Helmond

Doelstelling van de Stichting Energiehuis is om u te helpen bij de verwezenlijking daarvan. Ervaring leert, dat er heel veel behoefte is aan hulp, omdat het best over ingewikkelde materie gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.