Enquête Helmond: ‘Helmonders voelen zich verbonden met hun buurt’

Uit de enquête die de gemeente Helmond begin 2022 hield voor de Omgevingsvisie voor Helmond blijkt onder andere dat Helmonders zich verbonden voelen met hun buurt. Van de mensen die verhuisplannen hebben, wil driekwart binnen Helmond verhuizen. Tegelijkertijd hebben die mensen zorgen of ze een geschikte woning kunnen vinden. De uitkomsten van de vragenlijst gebruikt de gemeente als inbreng voor de Omgevingsvisie Helmond. Die gaat over hoe Helmond er in de toekomst uit ziet en hoe de gemeente de komende 20 jaar met verkeer, wonen, natuur, energie en werk om moeten gaan.

De omgevingsvisie stelt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en allerlei organisaties uit de stad. Er zijn al verschillende rondes geweest om inbreng op te halen. Dit was de laatste ophaalronde. Nu is er volgens de gemeente voldoende inbreng om de visie daadwerkelijk te gaan schrijven. “Zo komen we steeds een stap verder bij de omgevingsvisie voor Helmond. Na de zomer is het eerste concept klaar. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.”

Meer weten?

Extra informatie over het proces om te komen tot de omgevingsvisie en de uitkomsten van de vragenlijst staan op www.helmond.nl/nieuws.

Waarom een omgevingsvisie?

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Deze vervangt een groot deel van de bestaande wetten en regels voor het fysieke domein. Denk daarbij aan regels voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties, bouwen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu, water, cultuurhistorie, natuur en landschap. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen, waarin ze haar visie op de toekomst van het gebied beschrijft.

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Dit artikel heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.