Enquête over vuurwerk: meeste last van knallen voor oud en nieuw

In september is de stad gevraagd in een enquête hoe er gedacht wordt over vuurwerk. In totaal hebben 3.787 Helmonders de vragenlijst ingevuld ten opzichte van 3.336 inwoners in 2018. De meningen van de inwoners over het afsteken van vuurwerk zijn in vergelijking met 2018 nauwelijks veranderd. Alleen in de wijken Rijpelberg en Stiphout is het aantal mensen dat voor een vuurwerkverbod is, gestegen ten opzichte van 2018.

Een meerderheid van de inwoners is voor vuurwerkvrije zones in de stad. Voor de helft van de inwoners zouden er meer zones bij mogen komen dan de huidige twee (rondom ziekenhuis en dierenparkje Warande). Dit zijn met name zones rondom verzorgingshuizen en of dieren- en natuurgebieden. Mochten er vuurwerkvrije zones in de buurt komen, dan geeft een groot deel van de inwoners dat vuurwerk afsteekt aan, zich er niet aan te zullen houden.

Hoe ouder iemand is, hoe minder vaak die vuurwerk afsteekt. De helft van de gezinnen met kinderen geeft aan elk jaar vuurwerk af te steken. In de wijken Helmond-West, Helmond-Oost, Helmond-Noord en de Binnenstad gaat het meeste vuurwerk de lucht in.

In totaal geeft 41% aan dat de gemeente het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw moet verbieden. In 2018 lag dit percentage op 44%. Daarbij is een duidelijk verschil in leeftijd zichtbaar. De inwoners onder de 45 jaar geven vaker aan positief tegenover vuurwerk te staan dan de inwoners van 55 jaar en ouder.

Bijna de helft van de inwoners geeft aan niet gehinderd te zijn door vuurwerk. Echter, ongeveer 4 op de 10 geeft aan ernstig gehinderd te zijn. De meeste hinder ervaren de inwoners van de harde knallen nog vóór oud en nieuw.

De volledige rapportage van de enquête is  hier te raadplegen.

Vanwege het algehele verbod tijdens de komende jaarwisseling bekijken burgemeester en wethouders volgend jaar op welke wijze ze opvolging kunnen geven aan de uitkomsten van de enquête.

Tegengaan vuurwerkoverlast

Zowel de politie als de boa’s handhaven de vuurwerkregels. Aan de hand van vuurwerkmeldingen door inwoners worden zogenoemde hotspots en piektijden bepaald. Op deze locaties en tijden worden extra controles uitgevoerd. Hiermee vergroot de politie de pakkans en neemt de overlast van vuurwerk af.

Wie vuurwerk afsteekt, op zak heeft of met de auto vervoert, krijgt een boete. Een geconstateerde overtreding resulteert ook in een aantekening op het strafblad. Bij schade aan gemeentelijke eigendommen, waarbij een indicatie is naar mogelijke daders, wordt een onderzoek gedaan waarbij de kosten van de schade op de dader of de ouders worden verhaald.

Vuurwerkoverlast melden

Inwoners die vuurwerkoverlast ervaren, kunnen dit melden via een app op een smartphone. De app heet Mobile alert (van Intergraph Corporation) en is te downloaden via Appstore en Google Play. In de app kunnen inwoners aangeven op welke locatie(s) zij vuurwerk horen, zodat de overlastgebieden duidelijk in beeld komen en de gemeente gerichter inzet kan bepalen.

Koop geen illegaal vuurwerk

Op basis van tips van inwoners en signalen op internet, zet de politie in op opsporing naar de illegale handel in verboden vuurwerk. Om strafrechtelijke problemen te voorkomen, doet de politie een dringende oproep om geen illegaal vuurwerk te kopen en al gekocht vuurwerk in te leveren tijdens de inlevermomenten.

Inlevermoment vuurwerk

In Helmond wordt ook dit jaar een inleveractie voor vuurwerk gehouden. Wanneer inwoners hun gekochte vuurwerk willen inleveren, dan kunnen zij dit tijdens deze momenten doen. De inleveractie kan een preventieve werking hebben tegen vuurwerkoverlast, vernielingen en letsel. Ook kan daarmee voorkomen worden dat vuurwerk op risicovolle wijze bij mensen thuis opgeslagen wordt.

Wat mag wel?

Tijdens de jaarwisseling is schertsvuurwerk (categorie F1) afsteken wel toegestaan. In die categorie vallen onder andere sterretjes, trektouwtjes en knalerwten. Dit vuurwerk mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken.

Burgemeester Elly Blanksma: “Oud en nieuw blijft ook tijdens deze coronaperiode een bijzonder feest. Laten we met elkaar er voor zorgen dat de jaarwisseling zo veilig mogelijk verloopt.”

Troep die overbleef na het afsteken van vuurwerk  (Archieffoto DiH)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *